Posiadamy Licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Nasi agencji posiadają aktualne licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Polska Federacja Rynku Nieruchomości.