Blog

Wypowiedź dla Rzeczypospolitej

„A niektórzy nawet jeszcze ją podnoszą. Jak mówi cytowana przez portal Emilia Kołodziej z Housefly w Wołowie, jeden ze sprzedających w ciągu trzech miesięcy podniósł cenę ofertową o 97 tys. zł. – Było to mieszkanie w bloku po PGR koło Wrocławia – mówi pośredniczka.”

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art39822601-nakreca-sie-spirala-cen-mieszkan?fbclid=IwAR3_84QbeivFwZOHeyz4IOxGoIDsY92afhitZ7apbjMeyPVqvbj_QaIAoZQ

Więcej

Już w sprzedaży – mieszkania deweloperskie Piastów

Przedstawiamy najnowszą inwestycję deweloperską w Głogowie, Piastów ul. Małgorzaty Cylejskiej – 4 budynki mieszkalne zlokalizowane w spokojnej części miasta. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy marzą o komfortowym i ekologicznym stylu życia. 

Co czyni inwestycję tak wyjątkową? To fakt, że każde mieszkanie zostanie wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy 1,5 kW . To oznacza, że każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać z własnego, niezależnego źródła energii elektrycznej! Oszczędności na rachunkach za prąd to tylko jeden z wielu powodów, dla których warto wybrać nasze mieszkania.

Dodatkowo, część wspólna budynków zostanie zasilona instalacją o mocy 5 kW, co zapewni niezawodne zasilanie dla wszystkich mieszkańców. Dzięki temu, wspólna przestrzeń w budynkach, takie jak oświetlenie korytarzy czy windy, również będą zasilane z ekologicznego źródła. 

To nie tylko inwestycja w nowoczesne #mieszkanie, ale także w przyszłość energetyczną. Dbamy o środowisko naturalne, oferując mieszkańcom możliwość korzystania z czystej i odnawialnej energii. To doskonały krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety.

INFORMACJE DODATKOWE 

Kupujący nie płaci prowizji
Możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2%

MIESZKANIA

Dostępne metraże od 39,93 m2 do 42,67 – WYKAZ MIESZKAŃ DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ – PROSIMY O TELEFON. 

DBAMY O PLANETĘ

Pozytywny wzrost.

Co czyni inwestycję tak wyjątkową? To fakt, że każde mieszkanie zostanie wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy 1,5 kW . To oznacza, że każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać z własnego, niezależnego źródła energii elektrycznej! O

To nie tylko inwestycja w nowoczesne #mieszkanie, ale także w przyszłość energetyczną. Dbamy o środowisko naturalne, oferując mieszkańcom możliwość korzystania z czystej i odnawialnej energii. To doskonały krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety..

CENY SPRZEDAŻY 

Mieszkania – 7.400 / m2.

Lokale usługowe – wyłącznie na wynajem.

Miejsca postojowe – 35.000 za 1 MP.

Komórki lokatorskie – 3.000 / m2.

.

.

RZUTY MIESZKAŃPOBIERZ PLIK

.

PROCES ZAKUPU

Podpisanie umowy deweloperskiej do 30.11.2023.
Zakończenie budowy budynku D- 31.05.2024 roku.
Przewidywany początek przekazywania kluczy – 30.09.2024 r.
Przeniesie własności aktem notarialnym- do 31.12.2024 roku.

PROMOCJA 

Dla pierwszych 5 klientów, którzy podpiszą umowę
rezerwacyjną i wpłacą opłatę rezerwacyjną cena wynosi
6.900 / m2.

KONTAKT 

Housefly Nieruchomości
tel. + 48 500 253 454
ul. Długa 44
67-200 Głogów

.

.

.

We present the latest development investment Piastów ul. Małgorzata Cylejska – 4 residential buildings located in a quiet part of the city. It is an ideal solution for those who dream of a comfortable and ecological lifestyle.

What makes the investment so special? It is a fact that each apartment will be equipped with a 1.5 kW photovoltaic installation. This means that each resident will be able to use their own, independent source of electricity! Savings on electricity bills is just one of many reasons why you should choose our apartments.

In addition, the common part of the buildings will be powered by a 5 kW installation, which will ensure reliable power supply for all residents. Thanks to this, common spaces in buildings, such as lighting of corridors or elevators, will also be powered from an ecological source.

It is not only an investment in a modern #apartment, but also in the energy future. We care for the natural environment, offering residents the opportunity to use clean and renewable energy. This is an excellent step towards sustainable development and protection of our planet.

ADDITIONAL INFORMATION

The buyer does not pay commission
Possibility of using a secure loan 2%

FLATS

Available areas from 39.93 m2 to 42.67 – LIST OF FLATS AVAILABLE FLATS – PLEASE CALL.

SALES PRICES

Apartments – 7,400 / m2.

Service premises – only for rent.

Parking spaces – 35,000 for 1 MP.

Storage rooms – 3,000 / m2.

PURCHASE PROCESS

Signing the development agreement by November 30, 2023.
Completion of the construction of building D – May 31, 2024.
The expected start of handing over the keys – September 30, 2024.
Transfer of ownership by notarial deed – by December 31, 2024.

SPECIAL OFFER

For the first 5 customers who sign the contract
reservation and pay the reservation fee, the price is
6,900/m2.

CONTACT

Housefly Real Estate
Phone:

tel. + 48 500 253 454
tel. + 48 515 048 656
tel. + 48 512 076 393


st. Długa 44
67-200 Glogow

Więcej

Praca pośrednika bez umowy. Konsekwencje dla klientów, sankcje dla pośredników. 

Jeśli pośrednik nieruchomości pracuje bez umowy, rodzi to wysokie ryzyko zarówno dla niego, jak i dla klientów. Umowa jest ważnym dokumentem, który określa prawa i obowiązki stron oraz chroni ich interesy. Sprzedając mieszkanie lub dom bez umowy, brakuje jasnych zasad i zabezpieczeń prawnych, co może prowadzić do nieporozumień i sporów. Zalecamy, aby zarówno pośrednicy nieruchomości, jak i ich klienci podpisali umowę, która precyzuje warunki współpracy, prowizję, zakres usług i inne istotne kwestie. 

Więcej