Jak kupić bezpiecznie mieszkanie od dewelopera?

Zakup mieszkań na rynku pierwotnym cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem. Przed podjęciem decyzji warto poznać dewelopera oraz swoje prawa. Wszystko po to aby bezpiecznie kupić swoją wymarzoną nieruchomość.

W ciągu ostatniego roku powstało ponad 100 tys. nowych mieszkań. Również w Głogowie obserwujmy energicznie rozwijający się rynek pierwotny. Inwestycje deweloperskie realizowane się m.in. na osiedlu Złota Podkowa, osiedlu Piastów a także na Starym Mieście.

Zanim zdecydujemy się na realizację transakcji warto wszystko skrupulatnie sprawdzić, żeby uniknąć w przyszłości problemów.

 

Po pierwsze przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który jest częścią umowy sprzedaży. To dokument dzięki któremu będziemy mogli ocenić wiarygodność inwestora, a także zweryfikować stan nabywanej nieruchomości.

Z prospektu informacyjnego dowiesz się:


– jakie inwestycje dotychczas zrealizował deweloper,
– jaki jest status prawny działki,
– czy deweloper posiada niezbędne zezwolenia,
– jaki jest termin zakończenia inwestycji,
– czy w okolicy planowane są inwestycje infrastrukturalne,
– jakie są warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej,
– kto finansuje budowę inwestycji i w jaki sposób zabezpieczone są interesy nabywców ( m.in. jaki bank prowadzi rachunek powierniczy).

Ponadto deweloper powinien także udostępnić:

aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;

– kopię aktualnego odpisu z KRS lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do CEiDG,

– kopię pozwolenia na budowę,

– projekt architektoniczno-budowlany.

Dzięki powyższym informacjom kupujący może rzetelnie ocenić kondycję dewelopera, a także oszacować ewentualne nakłady, które będzie musiał ponieść w nowym mieszkaniu lub domu.

Zdecydowałeś się na zakup? Możesz podpisać stosowną umowę – rezerwacyjną lub deweloperską.

Umowa rezerwacyjna

Po podjęciu decyzji o zakupie nieruchomości, niektórzy deweloperzy umożliwiają zarezerwowanie mieszkania na określony czas np. w celu weryfikacji zdolności kredytowej. W takiej umowie deweloper zobowiązuje się, że w tym czasie nie sprzeda nieruchomości,. Zawarcie umowy rezerwacyjnej z deweloperem nie gwarantuje jednak, że rzeczywiście dojdzie do zawarcia umowy deweloperskiej. Jeżeli kupujący zrezygnuje z zakupu, z reguły nie spotkają go żadne konsekwencje, ewentualnie poza utratą kwoty wpłaconej tytułem rezerwacji.


Umowa deweloperska

Z kolei umowa deweloperska to rodzaj umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawieranej z deweloperem. Daje ona stronom czas na realizację dalszych formalności, np. kupującemu – na uzyskanie kredytu, deweloperowi – na dokończenie inwestycji.Umowę deweloperską zawiera się wyłącznie w obecności notariusza. W umowie najważniejszym postanowienie jest zobowiązanie stron do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży.

Umowa deweloperska powinna zawierać:

-wskazanie lokalizacji inwestycji,

-rodzaj kupowanej nieruchomości,

-metraż kupowanej nieruchomości ,

-cenę nieruchomości,

-terminy wpłaty kolejnych części ceny,

-termin i warunki odbioru nieruchomości,

-określenie warunków odstąpienia od umowy,

-skutki rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym nieruchomości,

-gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe dewelopera.

Finansowanie zakupu

Jeżeli zakup mieszkania ma być finansowany kredytem, jeszcze przed zawarciem umowy z deweloperem warto zweryfikować swoją zdolność kredytową. Wypłata kredytu powinna być dopasowana do harmonogramu płatności uzgodnionego w umowie deweloperskiej.

Odbiór mieszkania

Kiedy budowa inwestycji zakończy się, deweloper dopełni formalności związanych z odbiorem budynku, kupujący może dokonać odbioru mieszkania. W terminie uzgodnionym wspólnie z deweloperem, nabywca może sprawdzić, jakie są ostateczne wymiary pomieszczeń, czy standard wykończenia odpowiada warunkom określonym w umowie, czy nie ma wad w wykonaniu ścian, drzwi, instalacji, okien, itp.

Wszelkie uwagi co do stanu nieruchomości należy wpisać do protokołu zdawczo-odbiorczego i wyznaczyć deweloperowi termin na usunięcie usterek. Ostateczne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wiąże się z otrzymaniem kluczy do mieszkania. Jeżeli strony tak postanowią w umowie deweloperskiej, ten odbiór lokalu może nastąpić już po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Końcowa umowa sprzedaży

Kiedy inwestycja zostanie ukończona, bydunek oddany do użytkowania, strony mogą zawrzeć ostateczną umowę sprzedaży. Jej podpisanie odbywa się w obecności notariusza. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży powoduje, że na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością.

Skorzystaj z pomocy agencji nieruchomości

Jak widać zakup mieszkania z rynku pierwotnego nie należy do prostych zadań. Jeśli robimy to po raz pierwszy, nic dziwnego, że możemy się pogubić. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, chcesz kupić mieszkanie deweloperskie w Głogowie skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy w całym procesie.

Zobacz inwestycje deweloperskie realizowane w Głogowie i okolicach – http://bit.ly/deweloperskieglogow

nieruchomości Głogów, nieruchomości Lubin, nieruchomości Polkowice, nieruchomości Nowa Sól, nieruchomości Leszno, mieszkania Głogów, mieszkania Polkowice, mieszkania Nowa Sól, mieszkania Leszno, domy Głogów, domy Leszno, domy Nowa Sól, domy Polkowice, biuro nieruchomości Głogów, biuro nieruchomości Lubin, biuro nieruchomości Polkowice, biuro nieruchomości Nowa Sól, biuro nieruchomości Leszno